Status, COVID-19, pr. 8. juni 2020, fase 3.

11.06.2020 Forfatter: Ib Stenvang

Reviderede retningslinjer for indendørs aktiviteter
Kulturministeriet har udarbejdet retningslinjer gældende for indendørs aktiviteter fra d. 8. juni, hvoraf det fremgår at åbningen også omfatter adgang til bade- og omklædningsfaciliteter under overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det fremgår desuden, at svømmehaller åbnes for både offentlig badning og foreningsaktiviteter, og at forsamlingsforbuddet for aktiviteter i indendørs faciliteter hæves til 50 personer. Åbningen sker under forudsætning af overholdelse af sundhedsmyndighedernes vejledninger.

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter (fase 2 og 3) gælder for indendørs aktiviteter, uanset om det foregår i forenings- eller virksomhedsregi samt idræts- og fritidsfaciliteter samt de lokaler, der huser foreninger, og lokaler, der anvendes til musik- og kultur- og billedskoler mv., aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og kulturhuse.
Der gøres opmærksom på, at der for svømning, fitness og dans er særlige afsnit i retningslinjerne. Ligeledes henledes særlig opmærksomhed til krav vedr. rengøring og hygiejne, samt arealer i forhold til antal personer forsamlet i samme lokaler.

Reviderede retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv
Kulturministeriet har ligeledes udsendt reviderede retningslinjer for udendørs aktiviteter med et hævet forsamlingsforbud på 50, som dermed erstatter tidligere offentliggjorte retningslinjer for udendørs aktiviteter. Retningslinjerne hvad angår brug af bade- og omklædningsfaciliteter følger retningslinjerne for indendørs aktiviteter. Se Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv - udendørs.

Fra Sport & Fritid er det vigtigt at gøre opmærksom på, at foreninger/brugere selv er ansvarlige for at tilrettelægge aktiviteterne så de lever op til Kulturministeriets retningslinjer, de i gældende sundhedsmæssige retningslinjer samt vejledninger fra de enkelte specialforbund/landsorganisation. Dette gælder bl.a. i forhold til aktiviteternes tilrettelæggelse, herunder antal af medlemmer der er samlet, afstandskrav, krav til rengøring og hygiejne, opsætning af plakater, adgang til sprit mv.

For yderligere råd og vejledning til hvordan foreningen kan tilrettelægge sine aktiviteter skal vi henvise til at man kontakter sit specialforbund/landsorganisation. Foreninger der ikke har en paraplyorganisation bedes som supplement til myndighedernes anvisninger følge idrætsorganisationernes (www.dif.dkwww.dgi.dkwww.firmaidraet.dk)  eller Dansk Ungdoms Fællesråds (www.duf.dk) vejledninger.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan læses her:
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/COVID-19_Forebyggelse_af_smittespredning._Sundhedsstyrelsen.pdf

I øvrigt opfordrer vi til, at alle til enhver tid følger myndighedernes anvisninger på https://politi.dk/corona/


Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter i kommunale lokaler der bookes vis foreningsportalen/Winkas (skoler og Sport & Fritids faciliteter). Gælder både for udvidet fase 2 og fase 3: 
Hvis man i forbindelse med genoptagelse af foreningens aktiviteter bruger kommunale lokaler, så skal dette ske i en lokal dialog mellem den enkelte facilitet og foreningen. Inden opstart skal foreningen derfor kontakte skolen eller idrætsanlægget for at aftale nærmere.
Dette gælder også selvom om man evt. allerede har en booking der løber frem til sommerferien. Kontaktliste for alle anlæg kan findes her: https://foreningsportalen.aarhuskommune.dk/design/10017/Regler%20og%20info%20-%20Booking/Kontaktpersoner%20skoler%20anlæg%2001.01.2019.pdf

På baggrund af den særlige tilrettelæggelse af skolernes undervisning der er gældende for tiden, så kan der være lokaler, der er indrettet anderledes end normalt eller det ikke er muligt at bruge til lokalets oprindelige formål. Det kan derfor være nødvendigt at aflyse bookinger eller rykke rundt på de steder og tidspunkter det er muligt at tilbyde lokaler. De steder Sport & Fritid har modtaget besked fra skolerne om at lokalerne ikke kan benyttes, er der allerede foretaget afbooking af foreningernes tid.

I forbindelse med genåbning til idrætsaktiviteter indendørs kan vi oplyse, at Sport & Fritid IKKE har foretaget en automatisk afbooking af tider fra mandag den 8. juni og fremad. Hvis der er foreninger der ikke ønsker at genoptage sine aktiviteter på denne side af sommerferien, eller kun ønsker at benytte en del af sine bookinger, så skal man kontakte Sport & Fritids lokalebooking på mail booking@mkb.aarhus.dk  hurtigst muligt med henblik på at få afbooket tiderne. Der vil blive dispenseret fra de normalt gældende afmeldingsfrister. Dette gælder både i forhold til klasse-, fag- og idrætslokaler.

Almindelig rengøring vil blive foretaget dagligt af skolen eller idrætsanlægget, men der kan ikke forventes at der bliver gjort rent lige før foreningernes aktiviteter eller mellem forskellige hold.
Foreningsbrugerne skal selv sørge nødvendig ekstra vask / afspritning af kontaktflader i lokalerne, samt det udstyr der bruges.

Bade- og omklædningsfaciliteter: 
Mulighed for adgang til kommunale bade- og omklædningsfaciliteter kan variere mellem de forskellige faciliteter afhængig af de lokale forhold. Det er vigtigt at foreningerne overholder og følger de udmeldte retningslinjer og de gældende forhold på det enkelte anlæg. Fra kommunens side vil der ikke kunne foretages rengøring mellem de forskellige brugere. Det er derfor vigtigt at foreninger/brugere selv sørger for at sikre den nødvendige rengøring af særligt kontaktflader før og efter brug. Lokalerne skal efterlades så de er klar til næste bruger.
Foreninger skal forud for ibrugtagning af bade- og omklædningsfaciliteter tage kontakt til kontaktpersonen på det enkelte anlæg og aftale nærmere i forhold til brug af indendørsfaciliteter. Kontaktliste for alle anlæg kan findes her: https://foreningsportalen.aarhuskommune.dk/design/10017/Regler%20og%20info%20-%20Booking/Kontaktpersoner%20skoler%20anlæg%2001.01.2019.pdf

Kommunale fritidshuse, spejderhytter klubbuse mv.
Foreninger der råder over egne eller kommunale foreningsfaciliteter som ex. klubhuse, spejderhytter, foreningslokaler, fritidshuse mv. har mulighed for at benytte disse ifølge de udmeldte retningslinjer. I de kommunale faciliteter hvor foreningerne står for den almindelige rengøring, så er det foreningen der fortsat har opgaven og ansvaret i forhold til at sikre den nødvendige rengøring i henhold til retningslinjerne og i forhold til brugen af lokalerne.

Svømmefaciliteter: 
Sport & Fritid er i gang med at afklare muligheden for og omfanget af svømmefaciliteter der åbnes op, samt tidspunktet herfor. Der vil komme direkte besked ud til alle brugere med aktuelle bookinger på svømmeanlæg. Har man spørgsmål til muligheden for brug af svømmefaciliteter er foreningen velkommen til at kontakte Sport & Fritids lokalebooking på mail: booking@mkb.aarhus.dk eller tlf. 8940 4843 eller 8940 4845 eller det lokale anlæg.

Hvis der er bookinger foreningerne ikke får brug for, så skal man sørge for at afbooke tiderne til Sport & Fritid – Lokalebooking hurtigst muligt på mail booking@mkb.aarhus.dk.

Private og selvejende faciliteter
Ved brug af private og selvejende idrætshaller mv. gælder at man skal kontakte den enkelte institution i forhold til genåbning, vilkår mv.

Sommerferieaktiviteter
Der forelægger endnu ikke retningslinjer for afvikling af sommerferieaktiviteter, men de vil blive eftersendt så snart de er tilgængelige.Med venlig hilsen
Morten Pedersen, Sektionsleder

SPORT & FRITID
e-mail: mpe@aarhus.dk

 

Denne besked er relevant indtil: 17.08.2020