Nu kan der ansøges om medlemstilskud til ældreidræt. Ansøgningsfrist fredag den 1. marts 2019 kl. 24.00

04.02.2019

 

Magistratsafdelingerne for Kultur og Borgerservice samt Sundhed og Omsorg yder medlemstilskud til idrætsforeninger, der har idrætsaktiviteter for deltagere på 60 år og derover. Der er afsat 650.000 kroner årligt.

 

Målet med tilskuddet er, at flere ældre skal dyrke idræt i foreningerne. Ordningen ventes at styrke idrætsforeningernes rekruttering af nye seniorer til idrætsaktiviteterne.

 

Medlemstilskuddet udgjorde i 2018 pr. medlem 57,75 kroner.

 

Følgende retningslinjer er gældende for at søge medlemstilskud til ældreidræt:

 

  • Idrætsaktiviteterne skal være godkendte under DGI eller DIF. 
  • Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune. 
  • Tilskuddet skal anvendes til dækning af omkostningerne ved aktivitetens gennemførelse - fx trænerløn, materialer og lokaleudgifter. 
  • Anvendes tilskuddet ikke fuldt ud skal det overskydende beløb betales tilbage.
  • Alle foreninger, der modtager tilskud i 2019 skal aflevere et tilskudsregnskab.
  • Der skal være en deltagerbetaling, fx kontingent.  
  • Medlemstilskuddet gives til de af foreningens medlemmer der pr. 31. december 2018 er fyldt 60 år og som har dyrket idræt aktivt i det afsluttede kalenderår (2018) i mindst 15 uger.

 

Ansøgningsfristen er fredag den 1. marts 2019 klokken 24.00. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen kan ikke forvente at komme i betragtning.

 

 

Ansøgningen skal ske via portalen:   http://foreningsportalen.aarhuskommune.dk/

 

. Log på med brugernavn/password. Hvis man ikke har dette kan foreningens formand kontakte Sport & Fritid herom (booking@mkb.aarhus.dk)

 

. Klik på fanebladet " tilskud" - klik på "tilskud til ældreidræt"

 

 

Spørgsmål kan rettes på mail til: booking@mkb.aarhus.dk - Eller via telefon til Henriette Helin 8940 4833, Abir Saleh 8940 4843 og Ib Stenvang 8940 4845  (dagligt mellem klokken 08 og 14).