Covid-19, restriktioner pr. 15. januar 2021.

07.12.2020 Forfatter: Ib Stenvang

 

Udsendt 15. januar 2021; Til Folkeoplysende foreninger, aftenskoler, FO-klubber, daghøjskoler, beboerhuse og idrætsfaciliteter
Att:
- Formand
- Bookingansvarlig
- Skoleleder / FO-klub leder
- Kasserer

Kære Alle
Hermed meddelelse om forlængelse af Covid-19 restriktioner samt forlængelse af dispensationer for tilskud.

Forlængelse af Covid-19 restriktioner til 7. februar:
På baggrund af udviklingen i COVID-19 smittetallene har regeringen den 13. januar valgt at forlænge de gældende landsdækkende restriktioner, samt indført en række skærpede restriktioner gældende til og med den søndag den 7.  februar (med forbehold for yderligere forlængelse).

I den forbindelse vil vi fra Sport & Fritid henvise til tidligere udsendte mail fra den 4. januar.

Der kan læses yderligere om de forlængede restriktioner på Kulturministeriets hjemmeside: Restriktioner mod COVID-19 forlænges (kum.dk)

I forhold til forenings-, folkeoplysnings- og idrætsområdet betyder de skærpede restriktioner følgende:

- Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer.
- Anbefalingen om at holde mindst 1 meters afstand hæves til mindst 2 meters afstand.
- Det er ikke længere muligt til et arrangement at være 500 siddende personer, hverken udendørs eller indendørs.

Undtagelse vedr. professionelle udøvere:
Foreninger, der har udøvere, der er omfattet af undtagelserne for professionelle idrætsudøvere (læs definitionen her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19 se under ”idræts- og foreningsfaciliteter”) og som benytter kommunale faciliteter bedes kontakte Sport & Fritid, Lokalebooking direkte på mail booking@mkb.aarhus.dk eller tlf. 8940 4843 eller 8940 4845 for at aftale hvilke tidspunkter de fortsat skal have adgang til idrætsfaciliteterne. Sport & Fritid vil så sørge for at genbooke disse tider.

Forlængelse af dispensationer fra 2020 til januar og februar 2021:
På baggrund af den nuværende nedlukning af idræts-, forenings- og fritidslivet samt udsigten til covid-19 restriktioner et godt stykke ind i 2021, så er det besluttet at forlænge de hidtidige dispensationer, der har været gældende i 2020 – foreløbig for januar og februar måned.
At dispensationerne foreløbig kun gives for januar og februar skyldes to forhold, dels at nogle af de nuværende restriktioner er meldt ud til at gælde til udgangen af februar, og dels at den bekendtgørelse fra kulturministeren, som nogle af dispensationer bygger på, udløber med udgangen af februar.

Se pressemeddelelse fra Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad her.

Samtidig tages der initiativ til at fremsende en byrådsindstilling med en Covid-19 initiativpakke i samme stil som den byrådet vedtog for 2020 (vedtaget 24. juni 2020). Byrådsindstillingen vil indeholde dels forslag til at forlænge dispensationerne for hele 2021, og dels forslag til at kommende års tilskud ikke fordeles på baggrund af medlems- og aktivitetsniveau for 2021.

Der er vedhæftet en oversigt over de forskellige tilskudsområder, som nærmere redegør for hvilke udmeldinger, der allerede kan meldes ud for hele 2021, hvilke dispensationer der gives for januar – februar måned, og hvilke der afventer kommende byrådsindstilling samt evt. en forlængelse af den nuværende bekendtgørelse, der giver mulighed for at afvige fra Folkeoplysningslovens bestemmelser.
Hvis der er spørgsmål til tilskudsregler og dispensationer er man velkommen til at kontakte sagsbehandlerne på det enkelte tilskudsområde – se kontaktoplysninger her: Kontakt os | Aarhus Kommune


Med venlig hilsen
Morten Pedersen
Sektionsleder

 

 

 

Udsendt 7. januar 2021; Til Folkeoplysende foreninger, aftenskoler, FO-klubber, daghøjskoler, beboerhuse og idrætsfaciliteter
Att:
- Formand
- Bookingansvarlig
- Skoleleder / FO-klub leder

Kære Alle

På baggrund af udviklingen i COVID-19 smittetal har regeringen den 5. januar valgt at indføre en række skærpede restriktioner gældende til og med den 17. januar (med forbehold for yderligere forlængelse).
I den forbindelse vil vi fra Sport & Fritid henvise til tidligere udsendte mail fra den 4. januar (se nedenfor).
Der kan læses yderligere om de forlængede restriktioner på Kulturministeriets hjemmeside:
https://kum.dk/aktuelt/nyheder/undtagelser-for-restriktioner-forsvinder
I forhold til forenings-, folkeoplysnings- og idrætsområdet har de skærpede restriktioner særligt betydning for foreninger der gennemfører udendørs aktiviteter:
- Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer.
- Anbefalingen om at holde mindst 1 meters afstand hæves til mindst 2 meters afstand.
- Det er ikke længere muligt til et arrangement at være 500 siddende personer, hverken udendørs eller indendørs.
Undtagelse vedr. professionelle udøvere:
Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet og brug af indendørsfaciliteter for professionelle udøvere er stadig gældende. læs definitionen her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19 se under ”idræts- og foreningsfaciliteter”.
Hvis man benytter kommunale faciliteter og endnu ikke har  kontaktet Sport & Fritid, omkring genbookning, så bedes man gøre det hurtigst muligt. Lokalebooking kan kontaktes direkte på mail booking@mkb.aarhus.dk eller tlf. 8940 4843 eller 8940 4845.

Med venlig hilsen
Morten Pedersen
Sektionsleder
SPORT & FRITID

Fra: WinKAS <noreply@winkas.net> På vegne af Sport & Fritid, Aarhus Kommune
Sendt: 4. januar 2021 15:18

Emne: Information om forlængelse af covid-19 restriktioner frem til den 17. januar 2021

OBS denne mail kan ikke besvares.
Til Folkeoplysende foreninger, aftenskoler, FO-klubber, daghøjskoler, beboerhuse og idrætsfaciliteter
Att:
- Formand
- Bookingansvarlig
- Skoleleder / FO-klub leder

Kære Alle
Som det nok er de fleste bekendt, så er de hidtidige restriktioner for idræts-, kultur og foreningslivet blevet forlænget til og med den 17. januar 2021.
I den forbindelse vil vi fra Sport & Fritid henvise til tidligere udsendte mail fra den 8. december  (se nedenfor).

Der kan læses yderligere om de forlængede restriktioner på Kulturministeriets hjemmeside:
https://kum.dk/aktuelt/nyheder/nationale-restriktioner-bliver-forlaenget

Afbooking af lokaler:
Som følge af de forlængede restriktioner vil Sport & Fritid sørge for at afbooke alle tider booket (via foreningsportalen) i kommunale lokale til og med den 17. januar.

Undtagelse vedr. professionelle udøvere:
Foreninger, der har udøvere, der er omfattet af undtagelserne for professionelle idrætsudøvere (læs definitionen her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19 se under ”idræts- og foreningsfaciliteter”) og som benytter kommunale faciliteter bedes kontakte Sport & Fritid, Lokalebooking direkte på mail booking@mkb.aarhus.dk eller tlf. 8940 4843 eller 8940 4845 for at aftale hvilke tidspunkter de fortsat skal have adgang til idrætsfaciliteterne. Sport & Fritid vil så sørge for at genbooke disse tider.

Med venlig hilsen
Morten Pedersen
Sektionsleder

SPORT & FRITIDFra: WinKAS <noreply@winkas.net> På vegne af Sport & Fritid, Aarhus Kommune
Sendt: 8. december 2020 12:31
Til:
Emne: Information om nye Covid-19 restriktioner fra den 9. december 2020

OBS denne mail kan ikke besvares.
Til Folkeoplysende foreninger, aftenskoler, FO-klubber, daghøjskoler, beboerhuse og idrætsfaciliteter
Att:
- Formand
- Bookingansvarlig
- Skoleleder / FO-klub leder

Kære Alle

På baggrund af udviklingen i Covid-19 smittetal har regeringen den 7. december valgt at forlænge de gældende landsdækkende restriktioner, samt indført en række skærpede restriktioner gældende for 38 kommuner – herunder Aarhus Kommune.
I forhold til forenings-, folkeoplysnings- og idrætsområdet betyder de skærpede restriktioner følgende:

1. Yderligere restriktioner på kultur- og fritidsområdet i 38 kommuner fra 9. december 2020 - 2. januar 2021 – Herunder Aarhus Kommune

Indendørs aktiviteter og faciliteter:
- Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
- Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
- Det betyder at der ikke kan finde findes indendørsaktiviteter sted i regi af foreningslivet, aftenskoler, daghøjskoler, FO-klubber eller beboerhuse sted i ovenstående periode. 

- Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Bemærk at der er fastsat særligere bestemmelser om hvad der kan betragtes som professionel idrætsudøvelse. Se bl.a. hos DIF eller retsinformation jf. §14 stk. 4.

På baggrund af ovenstående vil Sport & Fritid sørge for at der sker en afbooking af alle tider i indendørsfaciliteter booket via foreningsportalen i ovenstående periode.

Udendørs aktiviteter og faciliteter:
- Forsamlingsforbuddet på 10 personer er gældende for alle aldersgrupper. Dvs. at ved udendørs idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år må der kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig (og ikke 50 som tidligere). 
- Der vil ikke være adgang til brug af omklædningsfaciliteter i forbindelse med udendørs-aktiviteter. Deltagere skal derfor møde op omklædte.
- Der vil fortsat være mulighed for op til 500 tilskuere inkl. deltagere ved udendørs aktiviteter.


Myndighederne opfordrer til, at hvis man kommer fra Aarhus Kommune, så skal man overholde samme retningslinjer som gældende i hjemkommunen, også når man er i en anden kommune. Dvs. at man som indendørs idræt der er omfattet af nedlukning i Aarhus Kommune ikke bør deltage i indendørs turneringer, træning mv. i en anden kommune.

Der kan læses yder ligere om de særlige lokale tiltag her:
Coronasmitte.dk: https://coronasmitte.dk/lokale-tiltag

Kulturministeriet: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/lokale-tiltag/storby-/sjaellandspakke
 
2. Forlængelse af generelle restriktioner frem til den 28. februar 2021

Som supplement til særlige restriktioner for de 38 kommuner har regeringen besluttet at forlænge de generelle restriktioner gældende for hele landet frem til 28. februar 2021. Dette medfører bl.a. at

- ”Lille” forsamlingsforbud på max 10 personer forlænges.
- ”Stort” forsamlingsforbud på 500 personer gælder ligeledes.
- Krav om brug af mundbind eller visir på serveringssteder, kulturinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, mv.

Der kan læses yderligere om de generelle regler og nationale tiltag her:
Coronasmitte.dk: https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag

Kulturministeriet: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19
Bl.a. gældende retningslinjer her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Hjælp til at gøre opmærksom på restriktioner, hygiejne mv.
Det er vigtigt at man ved sine faciliteter fortsat hjælper med at gøre opmærksomme på de gældende restriktioner, anbefalinger om god hygiejne mv.
Nedenfor er link til et udvalg af relevante info-plakater:
- Beskyt dig selv og andre
- Bliv hjemme hvis syg
- Her bruger vi mundbind
- Hold afstand

Flere plakater og materiale kan findes på www.coronasmitte.dk eller evt. hos jeres specialforbund / landsorganisation.

Hvis nogle foreninger har behov for at få et udprintet eksemplar af ovennævnte plakater, vil dette kunne afhentes i begrænset omfang hos Sport & Fritid. Eftersom at forvaltningen arbejder hjemmefra, vil det kun være muligt efter forudgående aftale med Ib Stenvang på mail: ibs@aarhus.dk

Tak for indsatsen i 2020 og de bedste ønsker for 2021
Fra Sport & Fritid vil vi endnu engang takke jer alle, for den store indsats der gøres for at skabe aktiviteter indenfor nogle rammer, som desværre er blevet ændret markant flere gange henover året. Vi ved at der gøres et stort arbejde hos jer alle for løbende at tilpasse jer restriktionerne og at disse betyde en række begrænsninger for udøvelse af aktiviteterne. Men vi håber, at det ved fælles hjælp bliver muligt, at foreningslivet igen i løbet 2021 kan begynde at vende tilbage til sine vante rammer og med fuld mulighed for igen at tilbyde gode oplevelser og fællesskaber på niveau med før Covid-19.

I ønskes alle en stor tak for i år og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Morten Pedersen
Sektionsleder

 

Denne besked er relevant indtil: 21.02.2021