Info om bookinger mv. i tilfælde af lockout, april 2018.

06.04.2018

Oversigt – status på skoler og anlæg i forbindelse med en eventuel lockout – foråret 2018, status pr. 11. april 2018.

Læs mere om hvorvidt I kan bruge jeres booking, såfremt der kommer en lockout i den kommende tid.

Info nedenfor er hvad Sport & Fritid har modtaget fra de enkelte skoler/anlæg. Listen kan løbende blive opdateret

 

 

Skåde Skole kan fritidsaktiviteterne gennemføres på normal vis under en evt. lockout

 

Læssøesgades Skole. Vi har orienteret de foreninger, der er tilknyttet Læssøesgades Skole, at der ikke vil være mulighed for at benytte skolen under en evt. lockout.

 

Samsøgades Skole/I tilfælde af en lockout vil der ikke være adgang for fritidsbrugere på Samsøgades Skole.

 

Strandskolen er åben som normalt under en evt. lockout.

 

Frederiksbjergs Skoles lokaler kan ikke lånes ud under en eventuel konflikt, da pedellerne er lockout’et. Skolens lokaler kan kun benyttes hvis der udføres daglig kontrol af brandvarslingssystemet, og det er pedellerne forhindret i.

 

Åby Skole, ingen adgang for fritidsbrugere.

 

Sølystskolen/Kaløvigskolen/Alt er lukket.

 

Holme Skole/Umiddelbart vil vores lokaler og udearealer godt kunne bruges i normalt omfang.

 

Engdalskolen/Vi forventer at kunne stille lokalerne til rådighed som sædvanligt under en eventuel lockout.

 

Tilst Skole/Hele teknisk service på Tilst Skole er omfattet af en evt. lockout, så derfor vil der ikke være mulighed for at afvikle fritidsaktiviteter på Tilst Skole under en evt. lockout.

 

Risskov skole vil være lukket og vil ikke kunne stille lokaler til rådighed for fritidsbrugere under en eventuel lockout.

 

Bavnehøj Skole kan bruges på normal vis.

 

Hasle Skole/Vil du gøre klubber og foreninger opmærksom på, at skolen ikke kan stille lokaler og udearealer til rådighed under en evt. lockout.

 

Beder Skole kan vores fritidsbrugere komme til lokalerne som vanligt.

 

Katrinebjergskolen kan fritidsbrugere bruge skolen som normalt, der er dog ingen hjælp at hente.

 

Sødalskolen/I forhold til en evt. konflikt, så kan alle vores fritidsbrugere komme ind med deres brik – Hvis de ikke er blevet aflyst i forhold til byggeriet på skolen.

 

Ellevangskolen/Hvis lockouten træder i kraft, vil der være lukket for fritidsbrugere om aftenen, dvs. efter kl. 15:00. Overnatningsarrangementer står Robert Krak for, Robert er tjenestemand, så de kan godt afvikles.

 

Lisbjergskolen skal hermed meddele at i tilfælde af lockout kan Lisbjergskolen ikke benyttes til afvikling af fritidsaktiviteter.  

 

Vestergårdskolen/Vi forventer at kunne stille lokaler og udearealer til rådighed i sædvanligt omfang under en eventuel lockout.

 

Møllevangskolen/Fritidsbruger kan benytte udearealer, fodboldlokalet og tennisklublokalet samt idrætssale under en evt. lockout. Dog med det forbehold at der måske ikke bliver rengjort i samme omfang. Selv skolens bygning kan IKKE benyttes under en lockout, det drejer sig om alle aftenhold.

 

Elsted Skole/Den seneste melding fra Børn og Unge er, at al teknisk servicepersonale er omfattet af lockouten. I så fald vil der ikke kunne afvikles fritidsaktiviteter på Elsted Skole under en lockout.

 

Viby Skole/Ingen konsekvenser for fritidsbrugere.

 

Skødstrup Skole/På Skødstrup skole vil lokalerne være til rådighed uanset konflikt.

 

Rundhøjskolen/Det er muligt at stille lokaler til rådighed i sædvanligt omfang under en evt. konflikt.

 

Sabro-Korsvejskolen/Ingen konsekvenser for fritidsbrugere.

 

Mårslet Skole forventer, at kunne stille lokaler og udearealer til rådighed i sædvanligt omfang under en eventuel lockout.

 

Gammelgårdsskolen er ikke berørt af lockouten i forhold til fritidsbrugere.

 

Søndervangskolen/Ift. om Søndervangskolens fysiske rammer vil kunne benyttes under en evt. lockout, da er det således, at vi for nuværende vil kunne have bemanding for fritidsbrugere som følger: Ulige uger: Aftenvagt – mandag-tirsdag-onsdag-torsdag, Lige uger: Aftenvagt – fredag-lørdag

 

Skovvangskolen/Da teknisk service på Skovvangskolen er omfattet af lockout, vil vi skulle aflyse fritidsaktiviteter, da der ikke vil være personale, der kan tilkaldes ved tekniske problemer.

 

Rosenvangskolen/Alle vores fritidsbrugere har nøglebrik så de skulle komme ind.

 

Lystrup Skole/ingen adgang for fritidsbrugere ved en evt. lockout.

 

Skæring Skole/de faste brugere på stedet kan bruge deres normale tider.

 

Solbjergskolen/lukket under en eventuel lockout.

 

Bakkegårdskolen/faciliteterne kan bruges, dog ingen teknisk service.

 

Vorrevangskolen/indendørs brugere aflyses – udendørs brugere berøres ikke.

 

Tovshøjskolen/ingen adgang for fritidsbrugere.

 

Malling Skole/ingen adgang for fritidsbrugere.

 

Ellekærskolen/normal adgang for de faste brugere.

 

Næshøjskolen/ingen adgang for fritidsbrugere.

 

Højvangskolen/Er lukket for fritidsbrugere.

 

Kragelundskolen/normale adgang for fritidsbrugere.

 

Hårup/Elev skoler/normal adgang for fritidsbrugere.

 

Skjoldhøjskolen/normal adgang for fritidsbrugere.

 

Virupskolen/ingen adgang for fritidsbrugere.

 

Tranbjergskolen, afdeling Kirketorvet/ingen adgang for fritidsbrugere.

 

Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke/ingen adgang for fritidsbrugere.

Marselisborg Gymnastik Center/normal adgang for fritidsbrugere.

Globus1/Nordgårdhallen/normal adgang for fritidsbrugere.

VIA Campus, Silkeborgvej/ingen adgang for fritidsbrugere.

 

 

Anlæg – der hører under Sport & Fritid;

Frederiksbjerg Idrætscenter, lukket under en eventuel lockout.

Viby Idrætscenter, lukket under en eventuel lockout.

Egelund Idrætscenter, lukket under en eventuel lockout.

Brabrand Idrætscenter, lukket under en eventuel lockout.

Christiansbjerg Idrætscenter, lukket under en eventuel lockout.

Lystrup Idrætscenter, lukket under en eventuel lockout.

Lyseng Svømmebad, lukket under en eventuel lockout.

Gellerup Badet, lukket under en eventuel lockout.

Center 10, lukket under en eventuel lockout.

Viborgvej 53, lukket under en eventuel lockout.

Aarhus Cykelbane (mødelokalet), lukket under en eventuel lockout, udendørs normal brug.

Fritidscentret Skovvang, lukket under en eventuel lockout.

 

Gymnasier;

Viby Gymnasium, lukket under en eventuel lockout.

Egå Gymnasium, lukket under en eventuel lockout.

Langkær Gymnasium?

Århus Statsgymnasium, kan bruges på normalt vis.

Marselisborg Gymnasium?

 

Særligt vedrørende boldbaner, strejke / lockout

Vores driftsledere i Natur og Vej Service er udtaget til strejke fra den 4. april 2018. Denne er midlertidigt udsat 14+5 dage. Såfremt strejken igangsættes, vil boldbanerne i Aarhus Kommune ikke blive driftet. Der vil f.eks. ikke blive klippet græs som vanligt.

Sport & Fritid er vi som medarbejdere lockoutede med virkning fra 10. april 2018 – ligeledes udsat 14+5 dage. Vi vil således heller ikke være på arbejde, før denne er afblæst eller ophørt. Dette har også betydning for anvendelsen af skolefaciliteter, herunder omklædningsrum i Aarhus Kommune.