Regler og info

Betaling for lokaler

Her finder du oplysninger omkring betaling for lokaler:

Takster pr. 01.08.2020 for kommunale lokaler

Takster pr. 1. august 2021 for kommunale lokaler

Digital postkasse

Faktura udsendes

 

 

 

 

 

 

Fritidspas

Her finder du oplysninger omkring Fritidspas:

Link til oplysninger om Fritidspas

Vejledning til afregning af Fritidspas

 

 

 

Aktiv sommerferie

Her finder du oplysninger omkring Aktiv sommerferie:

 

 

 

 

 

Vigtige datoer

Her finder du oplysninger om forskellige ansøgningsfrister:

Årshjul vedr. booking og tilskud

 

 

 

 

 

Medlemmer

Her finder du oplysninger omkring medlemsregistrering:

Udkast til medlemsliste

Opgørelse af medlemstal

Børn og unges seksuelle sundhed

Rådgivnings og vejledningstilbud rettet mod børn og unges seksuelle sundhed:

Oversigt over rådgivnings- og vejledningstilbud rettet med børn og unges seksuelle sundhed