Regler og info

Booking af lokaler

Her finder du oplysninger omkring booking af lokaler

Betaling for lokaler

Her finder du oplysninger omkring betaling for lokaler

Tilskud - Lokaletilskud

Her finder du oplysninger omkring Lokaletilskud

Tilskud - Aktivitetsstøtte

Her finder du oplysninger omkring Aktivitetsstøtte

Tilskud - Medlemstilskud til ældreidræt

Her finder du oplysninger omkring tilskud til ældreidræt

Tilskud - Politiske Ungdomsforeninger

Her finder du oplysninger omkring tilskud til politiske Ungdomsforeninger

Fritidspas

Her finder du oplysninger omkring Fritidspas

Ferieaktiviteter

Her finder du oplysninger omkring Ferieaktiviteter

Information til bestyrelsen

Her finder du information som bestyrelsen skal være opmærksom på

Foreningstilskud

Her finder du oplysninger om foreningernes tilskud

Booking af boldbaner

Her finder du oplysninger omkring booking af boldbaner

Aftenskoler

Her finder du oplysninger omkring aftenskoler

FO-Klubber

Her finder du oplysninger omkring FO-Klubber

Tilskud

Den Lokale Udviklingspulje

Tilskud

Tilskud til lederuddannelse

Børn og unges seksuelle sundhed

Rådgivnings og vejledningstilbud rettet mod børn og unges seksuelle sundhed