Oprettelse af kommunal institution i Aarhus

 

Begrundelse for oprettelse
 • *
Institutionens navn
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Oplysninger om anvendelse af persondata for dig, som foretager denne oprettelse
 • I forbindelse med booking af kommunale lokaler i Aarhus og evt. behandling af tilskud fra Sport & Fritid, Aarhus Kommune, skal vi jf. databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse. Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne; navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt for private kunder også CPR-nummer. Det gør vi for at kunne kontakte dig i forbindelse med at du er kontaktperson for en forening eller at du er en privat kunde der lejer et kommunalt lokale. Kontaktoplysningerne er nødvendige for at Sport & Fritid kan godkende foreninger, behandle ansøgninger om benyttelse af kommunale lokaler, foreningers ansøgninger om kommunale tilskud, udsendelse af fakturaer vedr. booking af lokaler samt udbetaling af tilskud. Servicelederne på skoler og anlæg med bookinger, kan se og bruge navn, mailadresse og telefonnummer på den bookingansvarlige af hensyn til hurtig kontakt. Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Folkeoplysningsloven. Kontaktoplysningerne er opbevaret sikkert hos vores leverandør. Kun de medarbejdere der skal bruge dine kontaktoplysninger i forbindelse med booking af lokaler, behandling af restancelister ved manglende betaling eller beregning af tilskud fra Sport & Fritid har adgang til dine oplysninger (se nedenfor). I forbindelse med kontrol kan kontaktoplysninger overdrages til kommunens revisionsselskab. Såfremt kontaktoplysninger overdrages til kommunens revisionsselskab, vil Sport & Fritid straks informere de aktuelle kontaktpersoner. Kontaktoplysninger kan ikke ses på den offentlige Foreningsportal. Kontaktoplysninger på formand, kasserer og bookingansvarlig opbevares kun så længe, at personen har denne post i foreningen + 5 år i henhold til Bogføringsloven. Lidt mere specifikt: Ret til indsigt og berigtigelse: Af hensyn til gennemsigtighed kan alle kontaktpersoner logge på Foreningsportalen og se hvilke egne oplysninger der er registreret og i givet fald ajourføre kontaktoplysningerne. Ret til at klage: En kontaktperson der mener at behandlingen af personoplysningerne ikke sker i overensstemmelse med Forordningens regler, kan kontakte Sport & Fritid eller Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver, e-mail: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk Kontaktpersonen har altid mulighed for at klage til de nationale tilsynsmyndigheder i Danmark: Datatilsynet *
Oprettelsen udfyldes af
 • *
 • *