Oprettelse - aftenskole

Du er nu ved at foretage oprettelse af en aftenskole til godkendelse ved Sport & Fritid, Aarhus Kommune.

OBS: Før du går i gang:
 • Du skal oprette alle navnene på medlemmerne af bestyrelsen og revisorer, så find navne, adresser, telefonnummer og mailadresser frem.
 • Midt i oprettelsen skal I uploade foreningens vedtægter, referat fra stiftende generalforsamling samt budget
 • Sidst i oprettelsen skal I uploade underskrifter fra hele bestyrelsen
 • Når du er i gang med oprettelsen skal den kunne gøres helt færdig. Der er ingen vende-tilbage-mulighed.
Aftenskole oplysninger
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Formand
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Kasserer
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Bookingansvarlig
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Skoleleder
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Revisor
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Erklæring om børneattest
 • Alle godkendte foreninger skal en gang årligt bekræfte at kende reglerne vedr. børneattest og at disse overholdes. Foreningen får besked fra Sport & Fritid.*
Beskrivelse af aftenskole
 • *
Dokumentation
 • *
 • *
 • *
Aftenskolens formål (jvf. §4 stk. 2 nr. 1)
 • *
Deltagerne skal sikres mulighed for indflydelse på ledelse via en plads i bestyrelsen (jvf. §4 stk. 2 nr. 4)
 • *
Ved aftenskolens opløsning anvendes eventuelle aktiver således:
 • *
 • *
 • *
 • *
Aftenskolen er tilsluttet en landsorganisation der modtager statstilskud (jvf. §12)
Handicapskoler (Udfyldes kun af skoler som udelukkende tilbyder handicapundervisning)
Oplysninger om anvendelse af persondata for dig, som foretager denne oprettelse
 • I forbindelse med booking af kommunale lokaler i Aarhus og evt. behandling af tilskud fra Sport & Fritid, Aarhus Kommune, skal vi jf. databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse. Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne; navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt for private kunder også CPR-nummer. Det gør vi for at kunne kontakte dig i forbindelse med at du er kontaktperson for en forening eller at du er en privat kunde der lejer et kommunalt lokale. Kontaktoplysningerne er nødvendige for at Sport & Fritid kan godkende foreninger, behandle ansøgninger om benyttelse af kommunale lokaler, foreningers ansøgninger om kommunale tilskud, udsendelse af fakturaer vedr. booking af lokaler samt udbetaling af tilskud. Servicelederne på skoler og anlæg med bookinger, kan se og bruge navn, mailadresse og telefonnummer på den bookingansvarlige af hensyn til hurtig kontakt. Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Folkeoplysningsloven. Kontaktoplysningerne er opbevaret sikkert hos vores leverandør. Kun de medarbejdere der skal bruge dine kontaktoplysninger i forbindelse med booking af lokaler, behandling af restancelister ved manglende betaling eller beregning af tilskud fra Sport & Fritid har adgang til dine oplysninger (se nedenfor). I forbindelse med kontrol kan kontaktoplysninger overdrages til kommunens revisionsselskab. Såfremt kontaktoplysninger overdrages til kommunens revisionsselskab, vil Sport & Fritid straks informere de aktuelle kontaktpersoner. Kontaktoplysninger kan ikke ses på den offentlige Foreningsportal. Kontaktoplysninger på formand, kasserer og bookingansvarlig opbevares kun så længe, at personen har denne post i foreningen + 5 år i henhold til Bogføringsloven. Lidt mere specifikt: Ret til indsigt og berigtigelse: Af hensyn til gennemsigtighed kan alle kontaktpersoner logge på Foreningsportalen og se hvilke egne oplysninger der er registreret og i givet fald ajourføre kontaktoplysningerne. Ret til at klage: En kontaktperson der mener at behandlingen af personoplysningerne ikke sker i overensstemmelse med Forordningens regler, kan kontakte Sport & Fritid eller Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver, e-mail: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk Kontaktpersonen har altid mulighed for at klage til de nationale tilsynsmyndigheder i Danmark: Datatilsynet *
Information på opretter
 • *
 • *