Søg om godkendelse som folkeoplysende forening

Du er nu ved at foretage oprettelse af en folkeoplysende forening til godkendelse ved Sport & Fritid, Aarhus Kommune. 

OBS: Før du går i gang:

 • Læs folderen om frivilligt folkeoplysende foreningarbejde her: Folder om Frivilling folkeoplysende foreningsarbejde
   
 • Du skal oprette alle navnene på formand, kasserer og bookingansvarlig, så find navne, adresser, telefonnumre og mailadresser frem.
   
 • Sidst i oprettelsen skal I uploade følgende: Vedtægter, referat fra stiftende generalforsamling, en 3 måneders aktivitetsplan og underskriftark med underskrifter af hele bestyrelsen.
   
 • Send venligst jeres forløbige vedtægter forbi Sport & Fritid til en forhåndsdialog før I vedtager dem på en stiftende generalforsamling. Sammen med vedtægterne må I gerne sende en begrundelse for ansøgningen om godkendelse som folkeoplysende forening i Aarhus Kommune. Vedtægterne sendes til Ib Stenvang via ibs@aarhus.dk eller Lars-Bo Teilberg Jørgensen via jtla@aarhus.dk

Underskriftarket kan hentes her:

Hent underskriftarket

 

Foreningsoplysninger
 • *
 • *
 • *
 • *
Formand
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Kasserer
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Bookingansvarlig
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
Erklæring om børneattest
 • Alle godkendte foreninger skal en gang årligt bekræfte at kende reglerne vedr. børneattest og at disse overholdes. Foreningen får besked fra Sport & Fritid.*
Medlemmer
 • *
 • *
Foreningens formål
 • *
Foreningens aktiviteter
 • Aktivitet Børn og unge Voksne Seniorer Handicappede Handlinger
Geografiskområde for faste aktiviteter
 • Hvis aktiviteten foregår samme sted, f.eks. dans hver mandag i gymnastiksalen på Viby Skole, så skal I vælge 8260 Viby J. Har I også faste aktiviteter andre steder, kan I vælge flere af postdistrikterne. Hvis jeres aktiviteter kun foregår en gang i mellem, så skal I ikke vælge postdistrikter.
Hvad er foreningens formål med at søge om at blive godkendt som folkeoplysende forening ?
 • *
Kontingentsatser
 • *
Dokumentation
 • *
 • *
 • *
 • *
Oplysninger om anvendelse af persondata for dig, som foretager denne oprettelse
 • I forbindelse med booking af kommunale lokaler i Aarhus og evt. behandling af tilskud fra Sport & Fritid, Aarhus Kommune, skal vi jf. databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse. Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne; navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt for private kunder også CPR-nummer. Det gør vi for at kunne kontakte dig i forbindelse med at du er kontaktperson for en forening eller at du er en privat kunde der lejer et kommunalt lokale. Kontaktoplysningerne er nødvendige for at Sport & Fritid kan godkende foreninger, behandle ansøgninger om benyttelse af kommunale lokaler, foreningers ansøgninger om kommunale tilskud, udsendelse af fakturaer vedr. booking af lokaler samt udbetaling af tilskud. Servicelederne på skoler og anlæg med bookinger, kan se og bruge navn, mailadresse og telefonnummer på den bookingansvarlige af hensyn til hurtig kontakt. Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Folkeoplysningsloven. Kontaktoplysningerne er opbevaret sikkert hos vores leverandør. Kun de medarbejdere der skal bruge dine kontaktoplysninger i forbindelse med booking af lokaler, behandling af restancelister ved manglende betaling eller beregning af tilskud fra Sport & Fritid har adgang til dine oplysninger (se nedenfor). I forbindelse med kontrol kan kontaktoplysninger overdrages til kommunens revisionsselskab. Såfremt kontaktoplysninger overdrages til kommunens revisionsselskab, vil Sport & Fritid straks informere de aktuelle kontaktpersoner. Kontaktoplysninger kan ikke ses på den offentlige Foreningsportal. Kontaktoplysninger på formand, kasserer og bookingansvarlig opbevares kun så længe, at personen har denne post i foreningen + 5 år i henhold til Bogføringsloven. Lidt mere specifikt: Ret til indsigt og berigtigelse: Af hensyn til gennemsigtighed kan alle kontaktpersoner logge på Foreningsportalen og se hvilke egne oplysninger der er registreret og i givet fald ajourføre kontaktoplysningerne. Ret til at klage: En kontaktperson der mener at behandlingen af personoplysningerne ikke sker i overensstemmelse med Forordningens regler, kan kontakte Sport & Fritid eller Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver, e-mail: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk Kontaktpersonen har altid mulighed for at klage til de nationale tilsynsmyndigheder i Danmark: Datatilsynet *
Oprettelsen udfyldes af:
 • *
 • *