Tilbage til foreningslisten

Musik Til Børn Og Unge

 

Beskrivelse

 

Musik Til Børn Og Unge er en folkeoplysende forening, der tilbyder børn og unge muligheden for - på udvalgte skoler i Aarhus Kommune - at spille musik og lære et instrument. Det gør vi, fordi vi i foreningen mener, at musikalsk udfoldelse er særdeles vigtig og medvirker til at lære barnet og den unge at udtrykke sig kreativt, mens det samtidig også styrker den kreative dannelse og barnets personlighed.

Vi har en klar filosofi om, at undervisningen skal være sjov med masser af leg, grin og musikalsk udfoldelse. Vi tager derfor udgangspunkt i elevens egen musikalske verden, ønsker og behov for derigennem at lære eleven det basale ifht. instrumentelle færdigheder, men også generelt at skabe et legende rum, hvor elevens kreative dannelse såvel som personlighed stimuleres og udvikles, og dermed forhåbentlig skabe grobund for et livslangt forhold til musikken hos eleven som en personlig og positiv udtryksform.

Kontakt oplysninger

J. M. Mørks Gade 18, 2.

8000 Aarhus C

CVR nr.: 42616621

Hjemmeside: 

 

 

Mailadresse: kontakt@musik-tbu.dk

Kontaktperson: Morten Kramer Haugshøj

Telefonnummer: 27148748

Tilskudsregnskab

Kort

Aktiviteter

  • Undervisning (Børn og unge)

 

Aktivitetsområde

  • 8000 Århus C
  • 8250 Skæring og Egå
  • 8260 Viby J
  • 8361 Hasselager