Tilbage til foreningslisten

Bevægelsesglæde

 

Beskrivelse

 

I foreningen Bevægelsesglæde tror vi på, at alle kan finde glæden ved at danse og bevæge sig. Ingen diagnoser, handicaps eller skader bør sætte en stopper for nogens glæde ved dette. Derfor har vi skabt en række sjove, energiske bevægelsestimer for mennesker, der har brug for lidt ekstra struktur, nærvær og genkendelighed samt lidt færre deltagere i salen.

Bevægelsesglæde er opstået med drømmen om at skabe flere muligheder inden for leg, dans og bevægelse for mennesker med særlige behov. Heriblandt børn, unge og voksne med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser, udviklingshandicap, cerebral parese, generelle indlæringsvanskeligheder eller hjerneskader.

Leg og bevægelse

Leg, dans, og bevægelse er centrale elementer i foreningen. Vi ønsker at skabe positive og livsbekræftende øjeblikke for alle vores medlemmer lige gyldig alder, udviklingstrin, handicap eller diagnose. Det hele handler om bevægelsen og glæden derved.

Tryghed og nærvær

Trygheden og nærværet vægtes højt, for at skabe de bedst mulige rammer for vores deltagere og deres pårørende. Dette betyder at vi altid er to instruktører på holdene, og et begrænset antal deltagere. På den måde bliver alle vores deltagere både set og hørt i løbet af en undervisningsgang.

Struktur og genkendelighed

På alle vores hold er struktur og genkendelighed særdeles vigtigt. Dette skaber tryghed og ro for vores deltagere og vi oplever gladere og mere engagerede medlemmer, ved at opretholde en fast og genkendelig struktur på alle vores hold.

For information om hold, priser og tilmelding besøg vores hjemmeside: bevaegelsesglaede.com

Kontakt oplysninger

 

CVR nr.: 41225696

Hjemmeside: 

 

 

Mailadresse: info@bevaegelsesglaede.dk

Kontaktperson: Lotte Leerbeck Dahlbom

Telefonnummer: 50570320

Tilskudsregnskab

Kort

Aktiviteter

  • Bevægelse indendørs (Handicappede)
  • Dans (Handicappede)
  • Foreningsfitness (Handicappede)
  • Gymnastik (Handicappede)
  • Handicapidræt - mentalt indendørs (Børn og unge)
  • Handicapidræt - mentalt indendørs (Voksne)
  • Leg og Idræt (Handicappede)
  • Motion indendørs (Handicappede)

 

Aktivitetsområde

  • 8220 Brabrand