Tilbage til foreningslisten

Stichting Nederlandse School Aarhus

 

Beskrivelse

 

Missionen med vores skole er at give hollandske sprogundervisning til hollandsktalende børn fra 4 til 15 år. Undervisningen er rettet mod at opleve hollandsk kultur og lære det hollandske sprog. Uddannelsen sigter mod at stimulere og udvikle mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder med henblik på kommunikation med hollandske kontakter.

Stichting Nederlands Onderwijs in Aarhus står for at tilbyde kvalitativ god undervisning. Vi sigter på at niveauet med jævnaldre børn in Holland er højst 1 klassetrin forsinket. Derudover tages der hensyn til forventningerne fra de forældre, der er nævnt ved registrering.

Skolen er beregnet til børn med hollandsktalende baggrund. I de fleste tilfælde betyder det, at en eller begge forældre er hollandsktalende. Dette gælder også forældre fra Flandern.

Vi er en NTC-skole, som betyder at vi er tilsluttet og understøttet af NOB i Holland. 

 

In het Nederlands: 

De missie van onze school is het geven van Nederlands onderwijs aan Nederlandstalige leerlingen in Aarhus van 4 tot en met 15 jaar oud. Het is gericht op het beleven van de Nederlandse cultuur en het leren van de Nederlandse taal. Het onderwijs is gericht op het stimuleren en ontwikkelen van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, met het oog op de communicatie met Nederlandse contacten. 

De Stiching Nederlands Onderwijs in Aarhus staat voor het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs. De achterstand op het niveau van leeftijdsgenoten in Nederland bedraagt bij voorkeur niet meer dan 1 leerjaar. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de verwachtingen van de ouders die bij inschrijving worden vermeld.

De school is bedoeld voor kinderen die een Nederlandstalige achtergrond hebben. In de meeste gevallen betekent dit dat één of beide ouders Nederlandstalig is. Dit geldt ook voor ouders uit Vlaanderen.

De NTC-school streeft naar een goede opvang en overdracht van leerlingen naar een eventuele onderwijssituatie in Nederland. 

Kontakt oplysninger

Skråvejen 17

8464 Galten

CVR nr.: 38159437

Hjemmeside: 

 

 

Mailadresse: info@nederlandseschool.dk.

Kontaktperson: Machteld Verzijden

Telefonnummer: 91567337

Tilskudsregnskab

Kort

Aktiviteter

  • Undervisning (Børn og unge)

 

Aktivitetsområde

  • 8000 Århus C