Tilbage til foreningslisten

Helligåndskirkens Børne- og Ungdomsarbejde

 

Beskrivelse

 

Helligåndskirkens Børne- og Ungdomsarbejde har som formål at tilbyde idébetonede aktiviteter for børn og unge i Aarhus Vest. Aktiviteter, der retter sig mod alle beboere i området uden skelen til social status samt religiøs observans. Vi har været meget fokuseret, at da området er socialt belastet og har mange udfordringer, er det vigtigt at være opsøgende og hele tiden være nyskabende og innovativ. Det er klart, at hvis man som familie har meget at slås med i hverdagen, er det svært at finde overskud til at opsøge gode meningsfyldte aktiviteter for sine børn. Det har vi set som vores klare udfordring at hjælpe til med, -med stor succes gennem mange år.
Det kan måske forstås som ekskluderende, at vores organisation hedder Helligåndskirkens Børne- og Ungdomsarbejde og har til huse i den stedlige folkekirke. Sådan har det på intet tidspunkt været. Vi ser os som en åben forening for børn og unge – på samme måde som FDF eller KFUM-spejderne. Vi har blot haft den klare erfaring, at kirken i vores område har et meget godt socialt ansigt udadtil, samt at det har været godt at have en folkekirke i ryggen til at rekruttere frivillige i og få stillet lokaler gratis til rådighed. Vi er meget opmærksomme på det sociale, folkelige i aktiviteterne, og har også adskillige medlemmer blandt de mange flygtning-indvandrer børn, og også med en anden religiøs observans -uden problemer. Vores aktiviteter er dermed med til at bygge bro mellem de mange befolkningsgrupper i vores område.
Vores arbejde har nydt stor anerkendelse også i Fritids og kulturforvaltningen og organisatorisk gennem flere års medlemskab af ÅUF’s styrelse. Vi har en meget stor flok af frivillige tilknyttet foreningen. Både blandt de unge, der er ”vokset op” i foreningen, men også mange andre. Dertil knytter vi til ved forældre til børnene og andre interesserede. Det betyder meget for de frivillige at være med, og giver overskud og et netværk og inspiration som er meget vigtig også mht arbejdssøgning og undervisningsparathed. At kalde frivillige, fastholde dem, og udvikle dem er en meget vigtig social indsats både for de frivillige selv, men selvfølgelig også for dem, der deltager i aktiviteterne. Derudover søger vi gennem fællesspisning, øget fokus på forskellige former for opsøgende arbejde at få så mange af de socialt set vanskeligt stillede til at deltage og få nye netværk. Den store forskellighed af vores medlemmers kulturelle baggrund er også en vigtig social faktor, -her kan man mødes på tværs af alle skel.

Oversigt over vores arbejde: Ugentligt: puslingeklub for 3-7 årige, vokseværket for 2.-4. klasse, Top Club 5.-6. klasse. Derudover lejlighedsvist klub for 7. klassetrin, Familien som er fællesspisning, 1 uges sommerlejr. Derudover kontaktskabende, udadvendte aktiviteter på tværs af klubberne flere gange om året. Øget opmærksomhed på forældres medvirken i aktiviteter med deres børn.

Kontakt oplysninger

Torpevænget 1

8210 Aarhus V

CVR nr.: 29984654

Hjemmeside: 

 

 

Mailadresse: henrik@helligandskirken.dk

Kontaktperson: Stine Larsen

Telefonnummer: 86151888

Tilskudsregnskab

 • Tilskudsregnskab 2020.pdf 05-03-2021 10:16 Åbn
 • Tilskudsregnskab Helligåndskirkens Børne- og Ungdomsarbejde.pdf 04-03-2020 00:00 Åbn
 • Tilskudsregnskab 2018.pdf 30-04-2019 00:00 Åbn
 • Tilskudsregnskab - Helligåndskirken.pdf 13-03-2018 00:00 Åbn

Kort

Aktiviteter

 • Agility (Børn og unge)
 • Bevægelse indendørs (Børn og unge)
 • Bordfodbold (Børn og unge)
 • Brætspil (Børn og unge)
 • Drama (Børn og unge)
 • Foredrag (Børn og unge)
 • Friluftsaktiviteter (Børn og unge)
 • Håndarbejde (Børn og unge)
 • Kor (Børn og unge)
 • Leg og Idræt (Børn og unge)
 • Motion indendørs (Børn og unge)
 • Mødevirksomhed (Børn og unge)
 • Naturoplevelser (Børn og unge)
 • Sang (Børn og unge)
 • Spejderaktiviteter (Børn og unge)
 • Undervisning (Børn og unge)

 

Aktivitetsområde