Tilbage til foreningslisten

Ældre Sagen

 

Beskrivelse

 

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål bl.a. er:
• at virke for ældres sag,
• at virke for den ældre generations medindflydelse i samfundet og medbestemmelse over egne vilkår,
• at opnå størst mulig tilslutning hertil i befolkningen,
• at tale ældres sag over for regeringen, folketinget, regioner, kommuner og andre, der træffer beslutninger med indvirkning på ældrebefolkningens forhold,
• at bidrage til at opfylde ældres ønsker og forventninger til tilværelsen, såsom ved samvær indbyrdes og med yngre generationer, for herved og på andre måder at medvirke til at sikre ældre friheden til og forudsætningerne for at klare sig selv bedst og længst muligt på deres egne betingelser som livsglade, aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet.

Kontakt oplysninger

Vester Allé 8

8000 Aarhus C

CVR nr.: 10625408

Hjemmeside: 

 

 

Mailadresse: kasserer@aeldresagen-aarhus.dk

Kontaktperson: Tove V. Pasalic

Telefonnummer: 26228288

Tilskudsregnskab

 • Tilskudsregnskab 2020.pdf 18-06-2021 09:55 Åbn
 • Tilskudsregnskab Ældre Sagen.pdf 03-03-2020 00:00 Åbn
 • Tilskudsregnskab 2018.pdf 27-03-2019 00:00 Åbn

Kort

Aktiviteter

 • Afspænding indendørs (Ældre)
 • Aftenskoleundervisning (Voksne)
 • Aftenskoleundervisning (Ældre)
 • Bevægelse indendørs (Handicappede)
 • Bevægelse indendørs (Voksne)
 • Bevægelse indendørs (Ældre)
 • Bowling (Voksne)
 • Bridge (Voksne)
 • Bridge (Ældre)
 • Foredrag (Voksne)
 • Friluftsaktiviteter (Voksne)
 • Gymnastik (Voksne)
 • Gymnastik (Ældre)
 • Håndarbejde (Voksne)
 • Konditionstræning indendørs (Voksne)
 • Konditionstræning indendørs (Ældre)
 • Kortspil (Voksne)
 • Kortspil (Ældre)
 • Krolf (Voksne)
 • Krolf (Ældre)
 • Line Dance (Voksne)
 • Line Dance (Ældre)
 • Mindfulness (Voksne)
 • Mindfulness (Ældre)
 • Motion indendørs (Voksne)
 • Motion indendørs (Ældre)
 • Mødevirksomhed (Voksne)
 • Mødevirksomhed (Ældre)
 • Pilates (Voksne)
 • Pilates (Ældre)
 • Sang (Voksne)
 • Sang (Ældre)
 • Svømning (Voksne)
 • Svømning (Ældre)
 • Tai Chi (Voksne)
 • Tai Chi (Ældre)
 • Undervisning (Voksne)
 • Undervisning (Ældre)
 • Voksenundervisning (Voksne)
 • Voksenundervisning (Ældre)
 • Yoga (Voksne)
 • Yoga (Ældre)

 

Aktivitetsområde

 • 8000 Århus C