Tilbage til foreningslisten

Træskibsforeningen i Århus (TSA)

 

Beskrivelse

 

Træsibsforeningen i Aarhus (TSA) har direkte adgang til Aarhus bugten i den nordlige del af Aarhus havn, lige op ad Risskov har TSA lejet et stykke jord af Aarhus Kommunes Fritids-og Kulturafdeling. Her har medlemmerne selv bygget klubhus, værksteder, broer og brygger. Læs flere fakta om foreningen og havnen på www.tsa.dk

TSA har som formål:

  • at fremme bevarelsen af ældre bevaringsværdige træfartøjer og kopier heraf under videst mulig hensyntagen til disses kulturhistoriske værdi.
  • at medvirke til at fartøjerne vedligeholdes i overensstemmelse med håndværksmæssige traditioner.
  • at bevare og videreføre traditionelt godt sømandskab.
  • at søge samarbejde med foreninger, der har beslægtede formål.
  • at være forum for gensidig vejledning og støtte i forhold, der vedrører medlemmernes fartøj

 

Aktiviteter: Træskibsforeningen har udover den ugentlige "kapsejlads" i sommerhalvåret

Årsmøde i starten af marts

Standerhejsningsfest primo maj

Sct. Hans fest med bål og musik m.v.

Pis Pot Cup distancekapsejlads

Festuge aktiviteter

Medlemsmøder

Arbejdsaktiviteter på havn og huse

Kulturelle arrangementer

m.m.

Kontakt oplysninger

Fiskerivej 32

8000 Aarhus C

CVR nr.: 33114338

Hjemmeside: 

 

 

Mailadresse: nilsb@privat.dk

Kontaktperson: Nils Bundgaard

Telefonnummer: 31667574

Tilskudsregnskab

Kort

Aktiviteter

  • Sejlads (Handicappede)
  • Sejlads (Voksne)
  • Sejlads (Ældre)

 

Aktivitetsområde

  • 8000 Århus C