Status, Covid-19, pr. 10. maj 2021

09.05.2021 Forfatter: Ib Stenvang

Til Folkeoplysende foreninger, aftenskoler og selvejende idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune

Opdateringer vedr. kontaktsport:

Henover weekenden er der kommet en yderligere præciseringer omkring kontaktsport fra Kulturministeriet.

Som følge af dette, er der mulighed for at kontaktsport kan genoptage indendørs aktiviteter. Men det er under forudsætning om at der i forbindelse med træningen ikke forekommer kontakt. Dvs. individuel træning eller øvelser uden kropskontakt.

Der henvises til yderligere information hos DIF DIF | Klarere retningslinjer om indendørs idræt og kontaktsport – eller DGI Spørgsmål og svar om genstarten i foråret 2021 (dgi.dk)

Ligeledes henvises de forskellige idrætsgrene til at følge og rådføre sig med de idrætsspecifikke retningslinjer og råd fra de enkelte specialforbund.

Hos kulturministeriet kan man nu under Q/A – Idrætsaktiviteter læse følgende:

Hvilke idrætsgrene er omfattet betegnelsen kontaktsport?

Følgende eksempler på idrætsgrene kan betegnes som kontaktsport og må dermed ikke udøves indendørs af personer i aldersgruppen 18 år til og med 69 år. Det bemærkes, at der ikke er tale om en udtømmende liste:

 • Basketball
 • Boksning
 • Brydning
 • Ishockey
 • Dans (pardans)
 • Indendørs fodbold og Futsal
 • Hockey
 • Håndbold
 • Judo og Ju-Jitsu
 • Karate
 • Kickboxing og Thaiboxing
 • Floorball
 • Taekwondo
 • Vandpolo
 • Skøjteløb (pardans)
 • Kampsport i øvrigt

Al øvrig individuel træning eller træning uden kontakt i alle idrætsgrene betragtes som ikke-kontaktsport.

Med venlig hilsen

Morten Pedersen

Sektionsleder

SPORT & FRITID

 

 

 

Til alle folkeoplysende foreninger, aftenskoler, FO-klubber, daghøjskoler, beboerhuse, selvejende idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune

Ved spørgsmål: Kontakt os | Aarhus Kommune

 

Så er de nye retningslinjer for den seneste genåbning for idræts- og foreningsaktiviteter pr. 6. maj offentliggjort.

Retningslinjerne kan findes her: Retningslinjer for kulturlivet (kum.dk) - klik på "Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter".

De relevante bekendtgørelser bag retningslinjerne kan findes her: Lovtidende | Søg dokumenter Der henvises til bekendtgørelse nr. 811 og 815.

 

Man skal være opmærksom på krav om opsætning af information omkring bl.a. corona-pas. Materiale kan findes og printes herfra: Plakater og informationsmateriale (coronasmitte.dk)

 

Da vi er bekendt med, at der forsat er uafklarede spørgsmål i forbindelse med den aktuelle genåbning, henviser vi til løbende at følge med på Kulturministeriets hjemmeside, coronasmitte.dk eller hos landsorganisationerne, hvor der forventes at ske en løbende opdatering og besvarelse af spørgsmål.

I opfordres fortsat til, som supplement til ovenstående, at følge de vejledninger jeres forbund og paraplyorganisationer udstikker i forhold til afvikling af aktiviteter. Brugere og foreninger, der ikke har en paraplyorganisation, kan som supplement til myndighedernes anvisninger anbefales at konsultere de øvrige landsorganisationers råd og vejledninger (se link nederst).

 

Ansvar og retningslinjer

Husk at det altid er foreningens eget ansvar, at corona-retningslinjerne bliver fulgt i forbindelse med afvikling af aktiviteter.

 

Husk også at alle trænere og instruktører skal kende de gældende retningslinjer.

 

Opmærksomhedspunkter vedrørende indendørs faciliteter og aktiviteter:

 

Målgrupper for genåbning af indendørs aktiviteter:

Indendørsfaciliteter er delvist åbne for

 • Børn og unge under 18 år: alle foreningsaktiviteter – bortset fra sangaktiviteter. Ingen krav om corona-pas.
 • Personer over 70 år: alle idrætsaktiviteter og bevægelsesaktiviteter i regi af aftenskoleundervisning. Krav om corona-pas.
 • Personer 19-69 år: Idrætsaktiviteter og bevægelsesaktiviteter i regi af aftenskoleundervisning – dog undtaget kontaktidræt (se uddybning længere nede). Krav om corona-pas.

Arealkrav:

 • Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal. Ved svømning er der krav om 4 m2   vandflade pr. person i bassinet.
 • Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person.
 • Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
 • Arealkrav gælder også i forhold til omklædningsrum og øvrige lokaler

Forsamlingsloft:

 • Der er et forsamlingsloft på 25 personer for indendørs aktiviteter (inkl. trænere, instruktører mv.).
 • Der er generelt ikke adgang for tilskuere til indendørs idrætsaktiviteter.

Opdeling af faciliteter:

 • Hvis en facilitet tydeligt kan opdeles i områder med mindst 2 meter mellem dem, gælder forsamlingsloftet for hvert område for sig.
 • En træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i ét af områderne.
 • Ved aktiviteter for børn skal der være en ansvarlig voksen til stede i hver gruppe af op til 25.

 

Corona-pas:

 • For alle deltagere i indendørsaktiviteter fra 18 år er der krav om fremvisning af gyldigt corona-pas for at kunne deltage.
 • Der er ikke krav om corona-pas for trænere og instruktører.
 • Ved hold aktiviteter under instruktion er det træner/instruktør/holdleder der har ansvaret for kontrol af corona-pas.
 • Ved idrætsaktiviteter uden trænere eller instruktion skal kontrol af gyldigt corona-pas ske ved stikprøvekontrol minimum en gang i døgnet. Forening eller facilitetsejer vil være ansvarlig for udførsel af stikprøvekontrol. Aahus Kommune vil som udgangspunkt ikke stå for stikprøvekontrol eller anden kontrol af gyldigt corona-pas i forbindelse med foreningsaktiviteter i kommunale lokaler. Det er derfor foreningen selv der er ansvarlig for at sikre at man er forberedt til at leve op til kravene om kontrol af corona-pas før man igangsætter sine aktiviteter.

 

Kontakt-idræt:

For personer i aldersgruppen 18 – 69 år må der ikke udøves kontaktsport indendørs, herunder f.eks. håndbold, kampsport, ishockey og pardans. Der henvises til at holde sig ajour i forhold til sit eget specialforbund eller DIF/DGI for en nærmere afklaring af om ens idrætsgren er defineret som kontaktsport.

Hos DIF Og DGI henvises der bl.a. til denne uddybende liste:

Basketball, boksning, brydning, ishockey, dans (pardans), indendørs fodbold og futsal, hockey, håndbold, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing/thaiboxing, floorball, taekwondo, vandpolo, skøjteløb (pardans), kampsport i øvrigt.

 

Rengøring, afspritning og mundbind:

 • Foreningerne skal være opmærksomme på retningslinjer og anbefalinger vedrørende rengøring og afspritning. Særligt i forhold til redskaber og kontaktflader.
 • For hvor enkelte facilitet skal der være en dialog og afklaring omkring rengøring mv. Herunder hvem der sørger for hvad, hvad foreningen selv skal sørge for og tilgængelighed til rengøringsmidler, håndsprit mv.
 • Foreninger er som udgangspunkt selv ansvarlig for at overholdelse af krav vedr. ekstra rengøring og afspritning i forbindelse med sine aktiviteter.
 • Under aktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind eller visir. Men før, efter og mellem aktiviteten skal personer på 12 år og derover bære mundbind eller visir, når de ikke sidder ned.

Omklædningsrum:

 • Det er tilladt at bruge tilgængelige omklædningsrum for de brugere der må afvikle indendørs idrætsfaciliteter.
 • Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Vi opfordrer til, at der i videst muligt omfang klædes om og bades hjemme.
 • Mulighed for brug af omklædningsrum skal afklares med en enkelte facilitet, herunder også foreningens opgaver i forhold til overholdelse af retningslinjer for rengøring, afspritning mv.

Bookede lokaler:

 • Hvis man ikke tidligere har genoptaget aktiviteter i kommunale lokaler, så skal man forud for genopstart tage kontakt til den enkelte facilitet for at aftale nærmere omkring adgang, rengøring mv.
 • Der opfordres til at foreningerne sørger for at afbooke de lokaler de ikke får brug for. Der kan være andre foreninger, der kan bruge dem pga. de øgede pladskrav, lukkede faciliteter mv.

 

Generalforsamlinger:

Det vil være muligt at afholde generalforsamlinger og evt. øvrige foreningsrelaterede arrangementer i overensstemmelse med kravene samt retningslinjerne der gælder for ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål. Der henvises for dette til Erhvervsminiteriets retningslinjer for konferencer og møder: Styregruppe_Økonomiudvalg (em.dk)

 

 

Opmærksomhedspunkter vedrørende udendørs aktiviteter:

 • Det er tilladt for foreninger og aftenskoler at gennemføre udendørsaktiviteter med op til 75 tilstedeværende.
 • De tilstedeværende omfatter alle – herunder udøvere, trænere, udskiftere, dommere, tilskuere og ledsagende forældre (Modsat beskrevet i mail 20/4 er det igen tilladt at have tilskuere til udendørsaktiviteter men inkl. i de max 50 personer).

Opdeling af udendørsfaciliteter:

 • Hvis en udendørsfacilitet tydeligt opdeles i områder med mindst 2 meter mellem dem, må der gerne være op til 75 tilstedeværende i hvert område.
 • Opdeling kan ske med kegler, kridt eller lignende.
 • En træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i ét af områderne.
 • Ved aktiviteter for børn skal der være en ansvarlig voksen til stede i hver gruppe af op til 75.

Brug af toiletter, omklædningsrum m.v.:

 • Det vil være tilladt at bruge tilgængelige toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure og lignende med henblik på kortvarigt ophold.
 • Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person. (Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.).
 • Vi opfordrer til, at der i videst muligt omfang klædes om og bades hjemme.
 • Mulighed for brug af omklædningsrum skal afklares med en enkelte facilitet, herunder også foreningens opgaver i forhold til overholdelse af retningslinjer for rengøring, afspritning mv.

Professionel idræt:

 • Aktiviteter omfattet af undtagelserne for professionel idræt er stadig undtaget for gældende restriktioner.
 • Det vil sige forsamlingsforbuddet ikke er gældende for denne målgrupper og at der fortsat kan gennemføres træning og aktiviteter både indendørs og udendørs
 • På www.dif.dk/corona kan man finde definition på hvad der er omfattet af "professionel idræt".
 • I tilfælde af lokal sogne-nedlukning er "professionel idræt" også undtaget for nedlukning.

Forsamlingshuse, beboerhuse mv.

 • Lokaler i forsamlingshuse, beboerhuse, kulturhuse mv. kan benyttes til indendørs aktiviteter jf. ovenstående. Dvs. foreningsaktiviteter for børn og unge, og idrætsaktiviteter for alle aldersgrupper.
 • Endvidere Lokaler i kultur-, aktivitets- og medborgerhuse benyttes i det omfang de anvendes til afholdelse af private arrangementer, herunder bryllupper, sølv- og guldbryllupper, konfirmations-, studenter- og fødselsdagsfester og lignende, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, hvis kun deltagerne i arrangementet har adgang til lokalet. Lokalet må kun holde åbent for ét arrangement i hvert lokale.

 

Yderligere information kan findes her:

Kulturministeriet: COVID-19 (kum.dk) Kulturministeriets løbende opdatering af svar på forskellige spørgsmål: Kulturlivet under covid-19 (kum.dk)

Coroansmitte.dk: Sport, fritid og kultur (coronasmitte.dk)

DIF: DIF | Corona

DGI: Sådan håndterer du coronakrisen i foreningen (dgi.dk)

DUF: Foreningsliv i en corona-tid - Dansk Ungdoms Fællesråd (duf.dk)

Sundhedsstyrelsens anbefalinger: https://www.sst.dk/da/corona

 

Med venlig hilsen

Morten Pedersen

Sektionsleder

 

SPORT & FRITID

 

 

Denne besked er relevant indtil: 13.06.2021