Ansøgning om aktivitetsstøtte og lokaletilskud

13.02.2020 Forfatter: Birger Weiling

Husk ansøgningsfristen søndag den 1. marts 2020 kl. 24.00.

Ansøgningsfristen vedrører: Aktivitetsstøtte, Lokaletilskud og Tilskud til ældreidræt

Denne besked er relevant indtil: 03.03.2020