Velkommen til Foreningsportalen i Aarhus kommune

Hvad kan du bruge Foreningsportalen til?

Borgere i Aarhus Kommune kan bruge Foreningsportalen til at se, hvilke folkeoplysende foreninger der findes i Aarhus Kommune og hvilke aktiviteter foreningerne har. Borgerne kan også ansøge om fritidspas.

 

Alle godkendte folkeoplysende foreninger har fået tildelt et Brugernavn og Login til Foreningsportalen. Ved at logge ind får man adgang til at søge tilskud, afregne for Fritidspas, tilmelde sig kurser, ajourføre foreningskontaktoplysninger, samt booke kommunale lokaler fx Idrætsfaciliteter og klasse- og faglokaler.

Lokalerne kan bookes efter kl. 15.00 på hverdage samt i weekender og skoleferier. Ved anvisningen af lokaler har aktiviteter for børn og unge under 25 år fortrinsret i tidsrummet fra 15.00 – 20.00.

Lokalerne bookes til foreningspris. Taksterne for de enkelte typer af lokaler kan findes under fanebladet ”Regler og info”.

 

Kommunale institutioner og folkeskoler kan booke lokaler til kommunale aktiviteter og møder på egen skole efter klokken 15 (til skole- eller klasserelaterede aktiviteter).

Kontakt booking@mkb.aarhus.dk for Login til Foreningsportalen.

 

Private og virksomheder kan leje lokaler til kommerciel takst. Lokalerne må kun benyttes til det, de er beregnet til, fx idræt i idrætslokaler, madlavning i skolekøkken osv. Se priser under ”Regler og info”.

Man kan ikke leje lokaler til festlige arrangementer såsom bryllup, barnedåb eller lignede. For at kunne booke skal man oprette sig som bruger.

 

Almennyttige og sociale foreninger kan på baggrund af en konkret vurdering booke lokaler til enkeltstående arrangementer, fx kan grundejerforeninger låne et lokale til den årlige generalforsamling.