• Status, Covid-19, pr. 27. maj 2020

   

  Til alle folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune

  Genåbning for foreningsliv, folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs (Udvidet fase 2).


  Den 20. maj 2020 traf folketingets partier en aftale omkring en udvidet genåbning af fase 2, som også indeholder ”Foreningsliv – aftenskoler, musik- og kulturskoler (med restriktioner bl.a. ift. korsang mv.), spejdere og lignende". Med aftalen har disse områder mulighed for at genoptage sine aktiviteter fra den 27. maj 2020
  Aftaleteksten kan findes her: https://www.stm.dk/multimedia/Aftale.pdf

  Den 27. maj 2020 har kulturministeriet udsendt ”Retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs (udvidet fase 2)” (https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_foreningsliv_og_andre_folkeoplysende_og_kulturelle_aktiviteter_-_indendoers.pdf).
  Der er samtidig udstedt en ny bekendtgørelse, som danner grundlaget for retningslinjerne: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/687.

  Af retningslinjerne fremgår det, at al foreningsliv, med undtagelse af indendørs idræt og øvrige indendørs bevægelsesaktiviteter, har mulighed for at genoptage sine indendørs aktiviteter. Det gælder således ex. aftenskoler (undtagen bevægelsesaktiviteter), daghøjskoler, kulturhuse, amatørteater, kor, kulturforeninger, FO-klubber, madlavning, skak, spejdere mv.
  Idrætsaktiviteter, dans samt lavrespiratoriske aktiviteter som yoga, dart mv. må fortsat ikke afholdes indendørs uanset om det afvikles i regi af forening, aftenskole eller kommerciel udbyder.

  En forudsætning for genoptagelsen af aktiviteterne er, at man følger de udmeldte retningslinjer for området. I forbindelse med jeres aktiviteter bør i bl.a. være opmærksomme på følgende:
  • De til enhver tid gældende generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om afstand, hygiejne og covid-19 følges.
  • Deltagerbegrænsning i forhold til typen af aktivitet (OBS på forskellen mellem ovenstående retningslinjer vedr. indendørs foreningsaktivitet og retningslinjerne for kulturinstitutioner med siddende publikum https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_af_kulturproduktioner_og_arrangementer_med_siddende.pdf).
  • Areal og afstandskrav i forbindelse med aktiviteterne.
  • Retningslinjer for rengøring mv.

  Genåbning for indendørs idræt og bevægelsesaktiviteter (fase 3) forventet den 8. juni:
  I henhold til regeringens udmelding om faser for genåbning, så forventes det at der kan åbnes op for indendørs idræt og bevægelses aktiviteter fra den 8. juni. Foreløbig dog undtaget bl.a. svømmehaller og fitness. https://www.stm.dk/multimedia/Aftale_om_plan_for_gen_bning_af_Danmark.pdf
  Der er endnu ikke offentliggjort nærmere retningslinjer eller evt. afgrænsning for denne fase af genåbningen.

  Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter i kommunale lokaler der bookes vis foreningsportalen/Winkas (skoler og Sport & Fritids faciliteter). Gælder både for udvidet fase 2 og fase 3:
  Hvis man i forbindelse med genoptagelse af foreningens aktiviteter har brug for at benytte kommunale lokaler, så skal dette ske i en lokal dialog mellem den enkelte facilitet og foreningen. Inden opstart skal foreningen derfor kontakte skolen eller idrætsanlægget for at aftale nærmere.
  Dette gælder også selvom om man evt. allerede har en booking der løber frem til sommerferien.
  På baggrund af den særlige tilrettelæggelse af skolernes undervisning der er gældende for tiden, så kan der være lokaler, der er indrettet anderledes end normalt eller det ikke er muligt at bruge til lokalets oprindelige formål. Det kan derfor være nødvendigt at aflyse bookinger eller rykke rundt på de steder og tidspunkter det er muligt at tilbyde lokaler. 

  Hvis der er foreninger der ikke ønsker at genoptage sine aktiviteter på denne side af sommerferien, eller kun ønsker at benytte en del af sine bookinger, så skal man kontakte Sport & Fritids lokalebooking på mail booking@mkb.aarhus.dk  hurtigst muligt med henblik på at få afbooket tiderne. Der vil blive dispenseret fra de normalt gældende afmeldingsfrister. Dette gælder både i forhold til klasse-, fag- og idrætslokaler.

  Foreningsbrugerne skal selv sørge for vask / afspritning af kontaktflader i lokalerne. Skole, fritidsfacilitet eller idrætsanlægget sørger for at stille vand og sæbe eller sprit til rådighed.
  Almindelig rengøring vil blive foretaget dagligt af skolen eller idrætsanlægget, men der kan ikke forventes at der bliver gjort rent lige før foreningernes aktiviteter eller mellem forskellige hold.


  Retningslinjer for udendørs aktiviteter:
  Kulturministeriet har 12. maj 2020 udsendt retningslinjer vedr. udendørs idræts- og foreningsliv. https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_udendoers_foreninger_og_idraet.pdf
  Af retningslinjerne fremgår det, at der vil være mulighed for at foreninger kan benytte toiletter i forbindelse med deres aktiviteter. Ønske om brug af toiletter eller klubhuse i kommunale faciliteter skal ske efter dialog med kontaktpersonerne på det konkrete anlæg.

  Den enkelte forening er selv ansvarlig i forhold til den ekstra rengøring og vask/afspritning af kontaktflader, som brugen af toiletter og klubhuse kræver under de nuværende Covid-19 forhold.

  Klubhuse, spejderhytter, foreningslokaler  og fritidshuse:
  Foreninger der råder over egne eller kommunale foreningsfaciliteter som ex. klubhuse, spejderhytter, foreningslokaler, fritidshuse mv. har mulighed for at benytte disse ifølge de udmeldte retningslinjer. I de kommunale faciliteter hvor foreningerne står for den almindelige rengøring, så er det foreningen der fortsat har opgaven og ansvaret i forhold til at sikre den nødvendige rengøring i henhold til retningslinjerne og i forhold til brugen af lokalerne.

  Sommerferieaktiviteter:
  Kulturministeriet gør opmærksom på, at der i retningslinjerne ikke er indeholdt anvisninger ift. sommeraktiviteter for børn og unge. For disse aktiviteter forventes i stedet en tværministeriel udmelding der også indeholder retningslinjer for disse aktiviteter. Når Sport & Fritid modtager eller får kendskab til disse retningslinjer vil vi sørge for at sende den ud til kommunens foreninger.  Med venlig hilsen
  Morten Pedersen, Sektionsleder  SPORT & FRITID
  Kultur og Borgerservice
  N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C
  Telefon direkte 8940 4821
  e-mail: mpe@aarhus.dk
   

  læs mere
  03.06.2020 Ib Stenvang
 • Status, COVID-19, pr. 11. maj 2020 - boldbaner.

  Til alle Fodboldklubber og øvrige brugere af Aarhus Kommunes boldbaner.

  Statsministeriet offentliggjorde den 7. maj 2020 planen for anden fase af genåbningen.

  Efterfølgende har DBU meldt ud, at udendørs fodboldaktiviteter nu igen kan starte op.
  Udmeldingen kommer efter dialog og godkendelse fra myndighederne.
  Med udmeldingen har DBU præsenteret en række retningslinjer for, hvordan udendørs fodbold kan udføres sundhedsmæssigt forsvarligt.
  Disse anbefalinger omfatter kun fodbold på de udendørs fodboldbaner.

  Anbefalingerne kan læses her: http://dbu.dk/media/16514/protokol-fodboldens-corona-regler-07-05-2020.pdf

  Aarhus Kommune har, baseret på myndighedernes retningslinjer og udmeldingerne fra DBU, valgt at åbne op for brug af kommunale boldbaner til aktiviteter og foreninger, der falder indenfor retningslinjerne.
  Øvrige foreninger med aktiviteter på boldbaner:
  Adgang til brug af faciliteterne er under forudsætning af, at foreningerne følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og de vejledninger der er udarbejdet af DBU/ de enkelte specialforbund.

  Foreningerne er selv ansvarlige for at tilrettelægge aktiviteterne så de lever op til de sundhedsmæssige retningslinjer og specialforbunds vedledninger, herunder antal af medlemmer der er samlet, opsætning af plakater, adgang til sprit mv.
  For yderligere råd og vejledning til hvordan foreningen kan tilrettelægge sine udendørsaktiviteter skal vi henvise til at man kontakter sit specialforbund. Vi anbefaler, at man følger de enkelte specialforbunds retningslinjer.

  Aarhus Kommunes omklædningsfaciliteter, klubhuse og toiletter vil fortsat være lukkede og kan ikke benyttes.
  Dette betyder, at der skal klædes om hjemmefra og at der ikke er adgang til toiletter i forbindelse med foreningsaktiviteterne.
  Sport & Fritid arbejder på en afklaring i forhold til mulighederne for evt. adgang til klubhuse, omklædningsrum og toiletter med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer og de lokale forhold på det enkelte idrætsanlæg.

  Der vil være tilladt adgang for, at foreninger kan hente materiale og udstyr i tilhørende redskabs- og materialerum.
  Men ophold i lokalerne er ikke tilladt.

  Såfremt der er klubber, hvis redskabs- og materiale ligger i tilknytning til en skole, er det klubbens eget ansvar at koordinere med den pågældende skole vedr. adgangsmuligheder.

  Aarhus Kommune opfordrer til, at Sundhedsstyrelsens og DBUs plakater med gode råd til udendørs idræt ophænges synligt og gerne flere steder.
  Plakaten kan downloades på dette link:
  Sundhedsstyrelsens plakat til udendørs idræt: https://www.dif.dk/-/media/corona/filer/sst_corona_poster_undendors.pdf?la=da
  DBUs plakat vedr . Corona regler kan findes her: https://www.dbu.dk/nyheder/2020/maj/fodboldklubberne-kan-aabne-igen-med-corona-regler/

  De udendørs idrætsanlæg og foreningsfaciliteter er forbeholdt foreninger med gyldig booking eller brugsaftale.
  Alle bookinger har været annullerede til og med d. 10. maj 2020. Disse bookinger er nu genoprettet.

  Sport & Fritid skal i øvrigt opfordre til, at foreningerne til enhver tid følger myndighedernes anvisninger på https://coronasmitte.dk

  Spørgsmål rettes til Jakob Helmer Nielsen på njah@aarhus.dk eller 4184 8639, eller Morten Thomsen på mnat@aarhus.dk eller 8940 4854


  Med venlig hilsen
  Morten Pedersen, Sektionsleder

  SPORT & FRITID
  Kultur og Borgerservice
  N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C
  Telefon direkte 8940 4821
  e-mail: mpe@aarhus.dk
   

  læs mere
  12.05.2020 Ib Stenvang
 • Åbnet op for booking af restider via portalen i ny sæson (august 2020 - juni 2021).

  Vi har åbnet op for booking af restider for næste sæson ( august 2020 - juni...læs mere
  23.01.2020 Ib Stenvang
 • Liste over kontaktpersoner på skole- og idrætsanlæg 2020

  Liste over kontaktpersoner på skole- og idrætsanlæg 2020  ...læs mere
  17.12.2019 Abir Saleh
 • Fjordsgade forenings- og fritidshus

  Se hjemmeside om stedet; https://fjordsgade.aarhus.dk/ og følgende;

  https://www.youtube.com/watch?v=vrnwOsl7k3A&app=desktop

  Huset er åbent på hverdage fra 8 - 22, samt lørdag og søndag fra 9 - 17.

  I juli og august måned er der begrænset åbningstid (alene hverdage fra 8 - 16).

  Der er særlige åbningstider omkring jul og nytår, samt påske.

   

  læs mere
  06.09.2019 Ib Stenvang

Velkommen til Foreningsportalen i Aarhus kommune

 

Der kan ikke bookes tider med øjeblikkelig virkning fra torsdag den 12. marts 2020 via portalen til og med søndag den 7. juni, da alle vores skoler og anlæg er lukket grundet COVID-19.

Dog er der fra mandag den 11. maj en åbning af udendørs faciliteter for foreningsbrug, boldbaner.

 

Hvad kan du bruge Foreningsportalen til?

Borgere i Aarhus Kommune kan bruge Foreningsportalen til at se, hvilke folkeoplysende foreninger der findes i Aarhus Kommune og hvilke aktiviteter foreningerne har. Borgerne kan også ansøge om fritidspas.

 

Alle godkendte folkeoplysende foreninger har fået tildelt et Brugernavn og Login til Foreningsportalen. Ved at logge ind får man adgang til at søge tilskud, afregne for Fritidspas, tilmelde sig kurser, ajourføre foreningskontaktoplysninger, samt booke kommunale lokaler fx Idrætsfaciliteter og klasse- og faglokaler.

Lokalerne kan bookes efter kl. 15.00 på hverdage samt i weekender og skoleferier. Ved anvisningen af lokaler har aktiviteter for børn og unge under 25 år fortrinsret i tidsrummet fra 15.00 – 20.00.

Lokalerne bookes til foreningspris. Taksterne for de enkelte typer af lokaler kan findes under fanebladet ”Regler og info”.

 

Kommunale institutioner og folkeskoler kan booke lokaler til kommunale aktiviteter og møder på egen skole efter klokken 15 (til skole- eller klasserelaterede aktiviteter).

Kontakt booking@mkb.aarhus.dk for Login til Foreningsportalen.

 

Private og virksomheder kan leje lokaler til kommerciel takst. Lokalerne må kun benyttes til det, de er beregnet til, fx idræt i idrætslokaler, madlavning i skolekøkken osv. Se priser under ”Regler og info”.

Man kan ikke leje lokaler til festlige arrangementer såsom bryllup, barnedåb eller lignede. For at kunne booke skal man oprette sig som bruger.

 

Almennyttige og sociale foreninger kan på baggrund af en konkret vurdering booke lokaler til enkeltstående arrangementer, fx kan grundejerforeninger låne et lokale til den årlige generalforsamling.